You are here Projekte

KAD-Kosova.org

Ndërtime rrugësh

Shpërndaje me Postë Elektronike Shtyp PDF

Me rastin e rregullimit të rrugës që lidhë Lagjen Kuvajtase me qytetin e Podujevës, projekt i cili është bashkëfinancuar mes KAD dhe Kuvendit Komunal të Podujevës, KAD ka financuar me 15000 €.

 

Ndërtime të Xhamive

Shpërndaje me Postë Elektronike Shtyp PDF

Projekti  për ndërtimin e xhamive deri në fund të  vitit 2010 përfshin, 8 Xhami të ndërtuara , dhe shumë Xhamive të tjerë ku  të renovuara ku  kostoja  totale arrin shumën prej  600.000 €
1 - Ndërtimi i xhamisë në fshatin Gërmovë K.K. Viti e cila është ndërtuar në vitin 2010 kostoja totale arrin shumën prej 80.000 €
2 - Ndërtimi i xhamisë në Komunën e Rahovecit në fshatin Riti e cila është ndërtuar në vitin 2010 kostoja totale arrin shumën prej 82.000 €

Ndërtimi i selisë së KBI-së në Podujevë

Shpërndaje me Postë Elektronike Shtyp PDF

KAD ka financuar ndërtimin e selisë së Këshillit të Bashkësisë Islame të Podujevës. Ky projekt ka kushtuar 140000 €. Ka një sipërfaqe rreth 750 m2, dhe përbëhet prej: podrumit, katit përdhesë i cili ka dy lokale, dhe tri kateve tjera të cilat kanë nga katër zyre. Finalizimi i punimeve është bërë në vitin 2007.

 

Faqe 1 nga 3